loading

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

The Hub Bucharest

Amenajarea unor birouri inteligente și accesibile ca răspuns la provocările globale recente: The Hub Bucharest oferă un model integrat de colaborare socială fără precedent la noi.

The Hub este o reţea de birouri de co-working, fondată în 2005 la Londra și extinsă acum cu mult succes la nivel global. În România există iniţiative bazate pe închirierea de spaţii de lucru, însă The Hub oferă un concept integrat, cu bătaie lungă și trei principii de bază:

Un spaţiu creativ,

flexibil, prietenos și funcţional, care acoperă nevoile profesionale (mobilier și echipamente hi-tech pentru comunicare). Altfel spus, e vorba despre un smart-office (sau „incubator de afaceri” cum îl numesc organizatorii) la care să vii cu plăcere și să te branșezi fără efort în ciberspaţiu… În plus, nu e nimic aici care să sugereze o muncă de birou convenţional: ideile cele mai bune vin din situaţiile de relaxare și în locurile cele mai informale, așa încât favorizarea socializării constituie o parte esenţială a conceptului de amenajare interioară. Aici se regăsește o zonă de community lunch, o microgrădină indoor, o bibliotecă și mai ales o atmosferă funky, condimentată prin design.

Comunicare inteligentă:

se poate prefera Hub-ul doar din perspectiva simplistă a costurilor de închiriere, însă motivaţia principală aici este conceptul de shared collaboration. Un free-lancer de pildă, la început de drum într-o afacere, ar avea nevoie cu siguranţă de contactele, ideile și informaţiile altor oameni (diferiţi ca specializare) cu care ar putea împărtăși aceleași intenţii și aspiraţii. Se poate solicita ajutor de la oricare membru al Hub-ului pentru a găsi niște răspunsuri, dar și niște parteneri: inovaţia pornește aici de la o solidaritate greu de conceput într-un mediu convenţional corporatist.

Conţinutul profesional:

se leagă de nevoia unui sprijin din exterior pe care comunitatea huberilor nu-l poate acoperi doar din contactele interioare: knowhow, noi surse de inspiraţie, fonduri, aspecte tehnice legate investiţii etc… The Hub organizează gratuit întâlniri cu experţi-invitaţi (aleși de obicei din sfere diverse, în configuraţii complementare) pentru a genera conţinutul informaţional necesar, răspunzândastfel nevoilor comunităţii. Subiectele de mare actualitate ale unor astfel de consultanţe externe (articulate sub forma conversaţiilor deschise) sunt alese de huberi astfel încât să acopere așteptările lor, ca de exemplu cunoașterea pașilor de bază pentru crearea de reţele și parteneriate profesionale ori etapele care trebuie parcurse pentru a opera în zona de vânzări-marketing sau pentru a articula mai eficient noi modele ducaţionale…

Antreprenoriatul social ca motor al Hub ului

Antreprenoriatul social este de fapt o formă inteligentă și mai ales responsabilă de a face afaceri: smart business. Afacerea socială nu pleacă doar de la o nevoie (pe care întreprinzătorul o satisface exclusiv pentru profitul propriu), ci și de la o problemă socială de rezolvat printr-o afacere al cărei profit se răsfrânge deopotrivă către producători și consumatori (consideraţi ca o comunitate), cuprinzând beneficii mult mai largi, precum sustenabilitatea socio-culturală sau performanţa ecologică. Ideea asta e încă nedigerată la noi, tot așa cum mulţi întreprinzători nu sesizează încă pe deplin oportunităţile locale sau mondiale ale recesiunii și transformările ireversibile către care ne îndreptăm, implicând noi practici și atitudini.

La întrebarea „Ce l-ar determina pe un întreprinzător să facă social business în locul unei afaceri convenţionale”, răspunsul ar trimite în mod necesar către un anumit nivel de evoluţie culturală și socială, de educaţie de afaceri, astfel că argumentele exclusiv economice nu mai sunt convingătoare.

Concept modular și transformare continuă 

Amenajarea birourilor The Hub pe două etaje ale clădirii supraînălţate de pe str. Halelor nr. 5 se articulează cu acest model salutar de antreprenoriat social; prin urmare, nu vorbim doar despre deciziile estetice și formale de care arhitectul este imediat responsabil, ci despre o adevărată fuziune între iniţiativa organizatorică, viziunea numită The Hub și imageria specifică a creativităţii postindustriale.

În felul acesta amenajarea își găsește legitimitatea chiar în seria de procese derulate prin shared collaboration: o comunitate de oameni foarte diverși devine capabilă să-și suprapună interesele, să caute convergenţa utilizării și să-și însușească firesc spaţiul ocupat.

Ideea de shared collaboration s-a tradus în termenii proiectării printr-un concept modular de transformare permanentă a locului existent. Intervenţia a avut două etape de „colonizare” a spaţiilor existente, mai întâi la etajul al III-lea, apoi la cel de dedesubt. În prima fază a amenajării, pătratele și cuburile au răspuns în mod natural intenţiilor de utilizare, pentru a transmite ideea de surpriză și mobilizare cultural-educativă, marcând pe de altă parte identitatea vizuală generală: atrag imediat atenţia bibliotecile mobile, obiectele de mobilier multifuncţionale, capabile de combinaţii nesfârșite și panourile extensibile de divizare. La etajul al II-lea, proaspăt inaugurat, predomină intenţia descoperirii și relaţionării spaţiului, geometriile triangulate topografic, făcând din ideea de transformare un veritabil model cultural.

Ocupare spaţială diferenţiată și creativă 

Necesităţile specifice unui spaţiu de birouri sunt îndeplinite astfel de cele două etaje, prin diferenţieri și compartimentări inteligente, dar și prin legăturile și relaţionările între spaţii care, în mod convenţional, ar fi fost defavorizate sau ascunse. Zona bucătăriei, de pildă, corespunde cu zonele de relaxare / contemplare, așa încât ideea de community lunch, care întărește coeziunea grupului, devine o parte expusă a proceselor creative. Există spaţii pentru 2-4 persoane, zone „de Skype” pentru 1, 2 sau 3 persoane, dar și arii de reuniune pentru ocupanţii unui întreg microbuz.

În cadrul acestui demers al ocupării diferenţiate, își mai face loc ideea dezvoltării și înfloririi prin analogie directă cu prezenţa plantelor care însufleţește spaţiul interior, atât în microgrădina din preajma faţadei vitrate, cât și prin faptul că una dintre bibliotecile mobile constituie deopotrivă și un stativ floral ce urmează să se extindă pe măsura trecerii timpului.

Efecte scenografice, atmosferă jovială și însușire ludică Întreaga amenajare degajă impresia unei scenografii a mobilităţii, a combinatoricii, a posibilităţilor multiple, dublate de elementele de surpriză (smart-design) și de reacţiile experimentale ale utilizatorilor.

Aspectul ludic se susţine coerent prin designul grafic al decoraţiilor la panourile verticale mobile, dar și prin dezvăluirea hipnotică a instalaţiilor tehnice suspendate de plafon. Procesul de proiectare a debutat cu o compoziţie care se dezvoltă progresiv spre centru, printr-o succesiune amplificată de imagini și o percepţie cu „geometrie variabilă”, sincronizată cu imageria la modă din domeniu. Relaţionând astfel în mod complex exteriorul și interiorul, percepţia variabilă, dependentă în timpul zilei de lumina naturală, motivează un parcurs arhitectural dinamic, ierarhizat și instructiv, presărat, la nivelul designului personalizat, cu mici descoperiri și surprize de utilizare.

Text: Cosmin Caciuc (redacor Zeppelin) si Dragos Scurtulescu

The Hub Bucharest

Categorie

Noutati

Client

The Hub Bucharest

'